Synchronizace scheduleru v clusteru

Tomáš Holý

Na jednom našem projektu jsme potřebovali implementovat automatické provádění úkolu určeného ke zpracovávání dat v databázi. Ve frameworku Spring, který je pro vývoj použit, je tato úloha jednoduše řešitelná například pomocí TaskScheduler. Zajímavější situace nastává, pokud aplikace  bežet v clusterovém řešení. To znamená, že je potřeba řešit synchronizaci, aby nedocházelo k vícenásobnému spouštění jobů ve stejný čas. Snažili jsme se najít co nejjednodužší řešení, které by splňovalo danou podmínku a tím se v našem případě ukázalo využití Quartz scheduleru s patřičnou clusterovou konfigurací a synchronizováním pomocí ukládání do databáze. V tomto článku si ukážem jak na to.

 

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy