V květnu 2012 proběhne na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze 50. ročník konference TOOLS (Conference on Objects, Models, Components, Patterns). Jde o vědeckou konferenci, která se koná každý rok někde jinde a jejímž hlavním tématem jsou softwarové technologie. Dalšími tématy jsou např. objekty, programovací techniky, programovací jazyky, překladače, návrhové vzory, komponenty, testování, vývoj řízený modelem, doménově specifické jazyky, aspektově orientované programování a programovací nástroje. Pokud se některými z těchto témat zabýváte, budeme rádi, když se konference aktivně zúčastníte. Termín pro zaslání příspěvku je 6. ledna 2012.