Tento týždeň vyšla nová verzia Java 14.  Okrem iného obsahuje hlavne

  • switch expressions, ktoré sú teraz už súčasťou Javy vo finálnej podobe po jednom roku v preview móde 
  • preview novej dátovej štruktúry record
  • preview instanceof vzoru - automatická konverzia typu v bloku po použití instanceof
Viac informácií o novinkách v Java 14 nájdete v tomto článku na InfoQ. Prípadne sa môžete prihlásiť na webinár o Java 14, ktorý robí Simon Ritter z Azul Systems (Zulu JDK).

Ja som pred nedávnom tiež publikoval článok s prehľadom všetkých významnejších zmien od Java 8 po Java 14, môže sa vám zísť ako prehľad čo všetko sa v posledných rokoch v Java platforme udialo.