Rozdiely medzi spôsobmi zamykania JPA entít

Differences in JPA entity locking modes

Nedávno som na stackoverflow narazil na otázku o rozdieloch medzi rôznymi zámkami v JPA. Pri písaní odpovede ma napadlo, že je to vhodná téma na obšírnejší blogový zápis. Pre tých, ktorí sa v tom ešte neorientujú, vysvetľujem, prečo je vôbec zamykanie potrebné, kedy je vhodný optimistický a pessimistický prístup, ako ich použiť v JPA a dokonca ako ich spolu kombinovať, ak je to potrebné.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy