Žurnálování Hibernate entit pomocí DB triggerů

Jan Pacek

V dřívějším příspěvku DB žurnál pomocí Hibernate interceptorů jsem nastínil možnost žurnálování pomocí hibernate interceptorů. Další a asi nejjednodušší možností je použití Hibernate envers, které jsou od hibernate verze 3.5 jeho součástí, které ve své implementaci využívají interceptory a lze je kombinovat dohromady (tzn. pomocí interceptorů řešit to, co envers nenabízí)

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy