Jednoduché kešovanie pomocou AspectJ (Simple caching with AspectJ)

Jednoduchý príklad na využitie AspectJ pre kešovanie

Testování pointcutů v AOP - existuje jednoduchá cesta? (Testing Aspect Pointcuts - is there an easy way?)

Hezká věc na aspektově orientovaném programování je, že můžete velmi jednoduše přidat jednotný kus aplikační logiky do rozdílných (jiným způsobem nesouvisejících) částí vaší aplikace. Stačí pouze napsat Advice (kousek kódu, který vyonává nějakou společnou logiku jako třeba ověřování bezpečnosti, řízení transakcí apod.) a nadefinovat Pointcut...

How To Build a ComputeFarm

ComputeFarm is an open source Java framework for developing and running parallel programs. Under the covers, ComputeFarm runs on Jini, which brings code mobility and fault tolerance to network applications. From version 2.1 onwards, Jini is being released under the Apache License, version 2.0, so this is an exciting time for Jini. This article...

Bindmark - Comparing Java XML Binding Frameworks

Seznam a porovnání výkonu knihoven na ukládání javových objektů do XML.

 
strana 1/1celkem 4 položek