Trimou - další implementace šablonového systému Mustache


JAXB and Commons pool

Názorný príklad použitia cache a pool-u na zlepšenie výkonu JAXB.

Groovy - jak na automatický refresh existujících Groovy instancí

V předchozím článku jsem popsal základní principy, které probíhají na pozadí refreshe Groovy class. Nyní si představme, že chcete vytvářet vaše vlastní Groovy instance s automatickou aktualizací při změně zdrojového kódu, které mají dlouhou životní dráhu (uložení do session / application scope / static proměnných). Pro tento účel můžete...

Vektorové a superskalární optimalizace pro Javu

Článek popisuje konkrétní refaktoring Javového kódu, který umožňuje využít superskalární a vektorové instrukční sady dostupné na mnoha dnešních počítačích. Autor ukazuje, že rozvinutí cyklů přináší určité zrychlení. Nicméně, dle jeho experimentů Java dosud zaostává za vektorizovaným kódem v C. Dynamické kompilátory (just-in-time, JIT) jsou...

Statistika oblíbenosti programovacích jazyků

Zajímavá googlo-statistika používanosti programovacích jazyků.

Porovnání Javy a C#


Porovnání rychlosti mnoha programovacích jazyků


 
strana 1/1celkem 7 položek