Retrotranslator - hladce z Javy 1.5 do 1.4

Řada z vás si určitě řekne, co to ten Fura vytahuje za prehistorická témata. V době, kdy se už živě diskutuje o tom, co bude v Javě 1.7, rozebírá přechod z verze 1.4 na verzi 1.5. Možná vás to překvapí, ale v našem prostředí (server web aplikace), provozujeme ještě řadu instalací na verzi 1.4 a možnosti upgradu v nedohlednu. Proto je pro nás stále...

java.lang.NoClassDefFoundError aneb kde je ta třída?

Znáte? java.lang.NoClassDefFoundError: com/bea/netuix/servlets/util/ConcurrentCache$GenerationException Každý už určitě mnohokrát viděl, snad jen s jiným obsazením herců/tříd. A co s tím? Najít jar-ko, kde se zkompilovaná třída nachází a přidat ho na classpath.

Vstupno-výstupné metódy v jazyku Java (java.io)

Popis filozofie práce so vstupno-výstupnými metódami v Jave, popis balíčka java.io, prehľad jeho významných tried a príklady ich použitia.

Google collections - ušetřete si práci s kolekcemi

Nedávno mě při poslechu JavaPosse zaujala zmínka o Google Collections. Jedná se o knihovnu doplňující funkcionalitu třídy Collections ze standardní Javy. Knihovna obsahuje řadu utility tříd, které zpříjemňují život s generikami v kolekcích, vytváření kolekcí v kolekcích a další manipulaci dat v kolekcích. Jelikož mě knihovna zaujala hned na první...

XML Signature - použít nebo ne?

Už jste přemýšleli o použití, nevíte zda do toho jít? Třeba vám pomůžu s volbou.

Terracotta a distribuované metody

Povíme si něco o distribuovaném volání metod (Distributed Method Invocation). Motivace je jednoduchá. Představme si, že uživatel změní přes webové rozhraní globální nastavení aplikace. O této události potřebujeme informovat všechny členy clusteru.

Jemný úvod do anotací

Sun přišel ve verzi J2SE 1.5 se systemém zápisu metadat. Jedná se o systém anotací. A co vlastně anotace jsou? Jak už bylo řečeno, je to způsob zápisu metadat. Metadata by se dala vysvětlit jako data, která popisují data :).

Hrajeme si s Terracottou

Terracotta je nástroj pro clusterování na úrovni virtuálního stroje. Funguje pomocí AOP na úrovni bytecode. Tzn. při startu aplikace upraví bytocode tříd tak, že dostane notifikaci při zápisu a čtení primitivních vlastností (field) objektů.

Přichází UJO Framework

Nastává soumrak JavaBeans?O víkendu byla zveřejněna stabilní verze nového projektu UJO Framework pod licencí Apache License, Version 2.0. Framework je zajímavý tím, že poskytuje objekty s odlišnou architekturou od JavaBeans. Původní nápad vznikl jako hříčka s generickými datovými typy Java 5.0, postupem času se však ukázalo, že architektura má...

AOP proxy objekty - volání metody v rámci jedné třídy

Dlouho jsem přemýšlel nad nějakým výstižným názvem tohoto příspěvku, ale nic moc jsem nevymyslel. Zkusím tedy popsat o co přesně jde. Mám třídu, která má dvě metody. Obě metody se mají pouštět v transakci, každá metoda může nebo nemusí mít svoje vlastní nastavení transakční definice. Pro účely ukázky jsem si vymyslel následující příklad...

 
strana 9/16celkem 153 položek