EJB 2.x - Entity Beans (základné informácie)

Entity Bean (ďalej aj ako EB) reprezentuje perzistentný objekt, ktorý obvykle korešponduje s jedným alebo viacerými (v prípade previazaných tabuliek) riadkami relačnej databázovej tabuľky. Vlastnosť dlhodobej perzistencie je črta, ktorá najviac odlišuje EB od ostatných dvoch typov, pretože napríklad Session Bean dokážu tiež uchovávať stav, ale na...

EJB 2.x - vytváranie, aktivácia, pasivácia a mazanie EJB objektov (základné princípy)

Vytváranie inštancií enterprise beanov je podstatne odlišné od vytvárania klasických inštancií Java objektov v rámci jednej JVM. V skutočnosti nemusí ani prísť k vytvoreniu novej inštancie beanu, ale EJB kontajner môže využiť už existujúce zdroje z takzvaného bean poolu, čo je niečo ako zásobník EJB objektov.

EJB 2.x - filozofia prístupu k EJB cez component a home rozhrania

V minulej časti seriálu sme si vysvetlili, že pri snahe o prístup k EJB, musí klient vždy použiť príslušné rozhranie danej EJB komponenty. Ktorý typ rozhrania bude použitý záleží na tom, či ide o lokálneho alebo vzdialeného klienta.

EJB 2.x - Java RMI a komunikácia s EJB

Jeden z kľúčových aspektov EJB architektúry je distribuovanosť. Pod týmto výrazom sa rozumie, že nie všetky objekty musia bežať v rámci tej istej inštancie JVM (Java Virtual Machine). Otázka teda je, ako môžeme z objektu A, existujúceho v rámci jednej JVM, volať metódy objektu B, nachádzajúceho sa v úplne inej JVM? Odpoveďou z pohľadu EJB je...

EJB 2.x - role a ich zodpovednosti pri vývoji EJB

Ako som už spomenul v úvodnom článku, Enterprise JavaBeans je chápaná ako komponentovo orientovaná architektúra pre distribuovaný computing. Samotné Enterprise Beans (EB) sú jednoznačne najdôležitejšou súčasťou tejto architektúry. Sú určitým spojivom medzi ostatnými prvkami komplexného celku. Napriek tomu, že ostatné komponenty architektúry...

EJB 3.0, Interceptory a Spring

Mě osobně přijdou Interceptory jako příjemné sblížení s AOP. Na druhou si neodpustím malé rýpnutí, tohle máme zavedené a používáme v aplikačním frameworku Spring díky AOP již dávno. Je libo malou ukázku?

EJB 2.x - analýza problémovej domény II

V tomto článku si okrem iného zadefinujeme objektový model pre našu aplikáciu. Tento model však nemusí byť definitívny, ale postupne, ako sa naše vedomosti budú rozširovať, rozšírime si aj objektový model. V reálnom svete je cesta od use case diagramov k objektovému modelu pomerne bolestivá a málokedy jednoduchá. Avšak v záujme jednoduchosti...

EJB 2.x - analýza problémovej domény I

V prípade EJB nie je vôbec jednoduché ilustrovať jednotlivé koncepty technológie na jednoduchých príkladoch, obsiahnutých v samostatných článkoch. Preto som sa rozhodol navrhnúť určitý centrálny príklad a budovať ho počas celej série. V situáciách, kde to bude užitočné, použijeme aj iné príklady na ilustráciu vysvetľovaných vlastností. Dúfam, že...

EJB 2.x - úvod do J2EE technológie

Architektúra EJB 2.x, ktorá je súčasťou Java 2 Enterprise Edition (J2EE), sa stala akceptovaným štandardom pre budovanie distribuovaných, mission-critical aplikácií. Špecifikácia EJB robí z J2EE aplikačného servera solídny základ pre budovanie aplikácií, od ktorých sa očakáva, že budú bezpečné, škálovateľné a portabilné. A práve o tejto...

 
strana 5/5celkem 49 položek