Java Servlet Technology


Tomcat

Tomcat logo
Tomcat je nejpoužívanější servlet container, který referenční implementací technologií Java Servlet a JavaServer Pages. Mezi jeho klady patří skutečnost, že jeho zrojáky jsou volně šiřitelné, některé jiné servlet containery však mohou být rychlejší. Tomcat je integrován do aplikačnícho serveru JBoss.

BEA WebLogic Server

BEA logo

Orion

Orion logo

JBoss

JBoss logo
Nejpoužívanější open source J2EE server.

Apache Jakarta Project

Jakarta logo
Organizace zaštiťující množství open sourcových projektů. Mezi nejvýznamnější patří Ant, Tomcat a Struts.

Seznam J2EE applikačních serverů

Průběžně aktualizovaná tabulka všech J2EE applikačních serverů. U každého z nich je uvedeno, jakou specifikaci splňuje, jaké má certifikaty a pořizovací cenu. Údaje je třeba brát s rezervou, ale je to výborný vstupní bod pro volbu toho správného applikačního serveru.

Seznam mnoha knihoven JSP tagů - zde určitě naleznete tu, kterou hledáte


 
strana 3/3celkem 28 položek