SLF4J a Spring MVC a Jetty a Maven so spoločným logback.xml

Embedded Jetty v Mavene je skvelý príklad mäteže logov. Ako presvedčiť server, aby logoval rovnakým spôsobom ako vaša aplikácia, ak používate Spring?

SLF4J a Spring MVC a Jetty a Maven

Ako naštartovať logovanie v springáckej MVC aplikácii, ktorá sa testuje na Jetty kontajneri spúšťanom v Mavene?

Gradle mi pomohol zostaviť projekt v okamihu

Turbosprievodca inštaláciou automatizačného nástroja Gradle a ukážka jednoduchého Java webového projektu. Ako naštartovať projekt, skompilovať ho, spustiť, a ako vybudovať výsledný ZIP.

Výkon regulárních výrazů v Java

Also available in English - Java Regular Expressions Performance.Když jsem programoval jednu aplikaci narazil jsem na zvláštní chování na produkčním prostředí. Pomocí profilace nástrojem Java Visual VM bylo jednoduché během chvíle dohledat, že velký čas aplikace tráví zpracováním regulárních výrazů. Pak stačilo pár malých změn a rázem aplikace...

Dizajnové čriepky: anonymné vnútorné triedy 2

Druhý diel traktátu o anonymných vnútorných triedach. Ako pristupovať k premenným z vonkajšej triedy a ako obabrať technické a syntaktické obmedzenia.

Java SE 7 Update 11 Released

Oracle has released Java SE 7 Update 11, containing important security fixes. See Oracle Security Alert CVE-2013-0422 to learn more. Oracle strongly recommends that all Java SE 7 users upgrade to this release.

New Java vulnerability

A new Java 0-day vulnerability has been discovered, and is already being exploited in the wild. Currently, disabling the plugin is the only way to protect your computer.

Pohled pod kapotu JVM (11.část - instrukce pro tvorbu polí a přístup k prvkům polí)

Počet již popsaných instrukcí virtuálního stroje Javy se nám utěšeně zvětšuje. V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o JVM se zaměříme na popis dalších dvaceti instrukcí. Bude se jednat o instrukce používané pro vytváření polí různých typů a pro přístup k prvkům těchto polí.

Pohled pod kapotu JVM (10.část - instrukce pro práci s třídami a objekty)

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o vlastnostech JVM se již popáté budeme zabývat popisem instrukčního souboru virtuálního stroje Javy. Zaměříme se na popis instrukcí, které jsou určené pro práci s třídami a objekty, zejména na instrukce pro přístup k atributům a metodám tříd i objektů.

Pohled pod kapotu JVM (9.část - tajemství instrukcí lookupswitch a tableswitch)

V dnešní části seriálu o jazyce Java a JVM se již počtvrté budeme zabývat popisem instrukčního souboru virtuálního stroje Javy. Zaměříme se především na dvojici poměrně komplikovaných instrukcí nazvaných tableswitch a lookupswitch, pomocí nichž se implementují větvení programů realizované příkazy switch.

 
strana 2/16celkem 153 položek