Mikrobenchmark Java knihoven pro parsování a generování JSON

Před měsícem jsem řešil jeden incident na produkci, který byl způsoben, jak jsem později zjistil, použitou knihovnou pro parsování JSON dat, které byly uložené v databázi. Kód jsem sice nějak zoptimalizoval, ale rozhodl jsem se, že se poohlédnu po jiné knihovně s lepšímy výkonnostními charakteristikami. Hledal jsem nějaké existující benchmarky a...

Pohled pod kapotu JVM (8.část - instrukce určené pro řízení běhu programu)

V dnešním článku o jazyce Java i JVM se již potřetí vrátíme k instrukčnímu souboru zpracovávanému virtuálním strojem Javy. Popíšeme si instrukce sloužící k řízení běhu programu. Jedná se o instrukce pro ukončení metody s předáním návratové hodnoty, nepodmíněné a podmíněné skoky a taktéž o instrukce pro rozvětvení.

Pohled pod kapotu JVM (7.část - další instrukce zpracovávané virtuálním strojem Javy)

V dnešním článku o jazyce Java budeme pokračovat v popisu instrukčního souboru zpracovávaného virtuálním strojem. Popíšeme si instrukce používané pro provádění aritmetických a bitových operací a také instrukce sloužící pro porovnání dvou hodnot. Na těchto instrukcích je mj. založeno i řízení běhu programů.

Pohled pod kapotu JVM (6.část - instrukční soubor virtuálního stroje Javy)

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java si popíšeme první část instrukcí tvořících instrukční soubor virtuálního stroje Javy. Jedná se o instrukce sloužící pro uložení konstant na zásobník operandů, instrukce pro přesuny dat mezi proměnnými a zásobníkem operandů a taktéž o konverzní instrukce.

Pohled pod kapotu JVM (5.část - popis virtuálního stroje Javy)

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java se budeme zabývat popisem vlastního virtuálního stroje Javy, v němž jsou zpracovávány instrukce bajtkódu tvořící těla jednotlivých metod. Popíšeme si strukturu virtuálního stroje v době běhu aplikace a nezapomeneme ani na základní informace o instrukčním souboru.

Pohled pod kapotu JVM (4.část - dokončení popisu struktury souborů .class)

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o vlastnostech JVM dokončíme popis struktury bajtkódu, tj. souborů s koncovkou .class generovaných (většinou) překladačem Javy. Řekneme si, jakým způsobem jsou uloženy informace o datových položkách tříd, rozhraní či výčtových typů, jak jsou uloženy jednotlivé metody a zmíníme se taktéž...

This (self) v generikách

Tohle byl pro mě nějakou dobu oříšek, než jsem narazil na pár článků s překvapivým - ne dokonalým, ale přeci jen nějakým řešením.Problém je jednoduchý, chtěl bych aby bylo možné v nějaké abstraktní třídě definovat cosi jako:/** poznámka: toto je nesmysl, ale vyjadřuje moji snahu o vyjádření vazeb **/  abstract class AbstractClass<T is this>...

Disgruntled Bomb

O finálních statických proměnných a cacheování hodnot i autoboxingu bylo napsáno dost článků. Ale co takhle trocha hackingu a vše spojit dohromady? V odkazovaném článku lze najít takovou perlu, i když její použití je více než diskutabilní a klient by to asi náležitě neocenil ...

Základy šifrování v Javě

Při práci na projektu pro našeho významného klienta se neobejdeme bez šifrování. V tomto článku bych se chtěl podělit o některé zkušenosti a především nastínit základy šifrování v prostředí platformy Java. Článek si neklade za cíl jít do příliš velké hloubky ani být vyčerpávajícím popisem, ale měl by sloužit jako úvod do šifrování v Javě.

Podpora skriptovacích jazyků v JDK6 a OpenJDK6 (3.část)

Dnes se již potřetí vrátíme k aplikačnímu programovému rozhraní (API) navrženého v rámci JSR 223, které slouží k podpoře skriptovacích jazyků běžících nad virtuálním strojem Javy. Zaměříme se na předávání hodnot (obecně objektů) mezi aplikací v Javě a skriptem s využitím sdílených pojmenovaných objektů.

 
strana 3/16celkem 153 položek