Swing a vláknové programovanie

Jednou zo základných požiadaviek používateľského rozhrania je jeho responsiveness , teda včasná a rýchla reakcia na používateľov vstup. V Swingu sa pri vyvíjaní svižného rozhrania nevyhneme využitiu vlákien. Našťastie, existuje trieda SwingWorker, ktorá odtieňuje od škaredých vnútorností vláknového programovania. V článku si ukážeme...

Ostře sledovaná okna

K napsání tohoto článku mě inspiroval Ondra Medek svými maily v javovské konferenci v lednu 2010, v nichž se podivoval nad tím, že Java automaticky neuklízí zavřená okna. Pokud okno nemá nastaveno DISPOSE_ON_CLOSE, je při zavření pouze schováno a nadále zabírá paměť. K jeho dealokaci dojde až při zavolání metody dispose(). V tomto článku...

Ukazatelová aritmetika

V tomto krátkém článku si ukážeme, že i v Javě (přesněji Sun JDK) můžeme používat ukazatelovou aritmetiku. Nehledejte v tom však něco praktického. Jde spíše o exkurzi do méně známých končin JDK. Celé kouzlo je schováno ve tříde sun.misc.Unsafe. Tato třída umožňuje např. přímý přístup do paměti, atomické operace s pamětí (Compare and...

Kryptování RC4 a charset

Možná se někdy může stát, že je zapotřebí něco zašifrovat a třeba by též nebylo špatné viděl na implementaci.Zde uvádím nejjednodušší variantu RC4, kterou jsem našel na netu napsanou v Javascriptu (zde je link: http://farhadi.ir/works/rc4) a přepsal jsem ji do Javy. Oproti implementaci v package java.crypto jako parametr předpokládá binární data...

České řazení

Tento článek vznikl jako reakce na diskuzi v javovské konferenci konference@java.cz v listopadu 2009. Předmětem diskuze zde bylo řazení podle ČSN 97 6030. V dalším textu se nebudeme této normy striktně držet. Cílem článku není popsat implementaci řazení podle normy, ale spíše ukázat možnosti, které máme v Javě k dispozici pro abecední řazení...

Lombok – knihovna pro urychlení vývoje

V dnešním článku bych vám rád představil zajímavou knihovnu, která přináší do nynější verze Javy takové techniky, kterých se nejspíše dočkáme v dalším vydání tohoto programovacího jazyka. Pojďme si tedy ukázat, co nám knihovna Lombok nabízí.

Serializace a její problémy

Serializace je v Javě velice mocný nástroj. Bohužel s ní přicházejí i problémy. Pojďme se na ni v následujícím článku podívat blíže.

Podbarvování tlačítek s SWT ve Windows

Eclipse logo
O SWT je obecně známo, že neumožňuje podbarvovat tlačítka ve Windows tak, jak to dovede například v Linuxu. Nemůže za to SWT, ale Windows - ty nedovolují tuto změnu. Jak tedy tento problém vyřešit? Více najdete v článku.

Až budete chtít někdy dávkově konvertovat kódování souborů …

Čas od času řeším problém jak hromadně zkonvertovat sadu souborů z kódování A do kódování B, popřípadě jak ze sady souboru odstranit UTF-8 BOM. Vždy jsem na hledání nějakého jednorázového vehementu strávil plno času, především proto, že to obvykle nefungovalo tak úplně jak bych potřeboval. Na odstranění BOMu, jsem navíc nenašel vůbec nic....

Jak vytvořit spustitelný exe soubor v Javě pomocí Mavenu a Launch4j

Na jednom z našich projektů jsme potřebovali vytvořit spustitelný exe soubor, jako alternativu ke spouštění projektu klasicky přes jar soubor. Jak tento problém vyřešit s co nejmenší námahou se dočtete v následujícím článku.

 
strana 6/16celkem 152 položek