Thinlet - rýchly vývoj jednoduchých GUI v Jave

Thinlet je prostá knižnica na tvorbu grafických rozhraní, ktorá síce nedosahuje flexibilitu Swingu, SWT, či XAML, ale má svoje miesto v prípade aplikácií, kde si vystačíme s jediným oknom. V článku si ukážeme použitie tejto knižnice a typické prípady použitia na príklade jednoduchej kurzovej aplikácie.

Swing a vláknové programovanie

Jednou zo základných požiadaviek používateľského rozhrania je jeho responsiveness , teda včasná a rýchla reakcia na používateľov vstup. V Swingu sa pri vyvíjaní svižného rozhrania nevyhneme využitiu vlákien. Našťastie, existuje trieda SwingWorker, ktorá odtieňuje od škaredých vnútorností vláknového programovania. V článku si ukážeme...

Ostře sledovaná okna

K napsání tohoto článku mě inspiroval Ondra Medek svými maily v javovské konferenci v lednu 2010, v nichž se podivoval nad tím, že Java automaticky neuklízí zavřená okna. Pokud okno nemá nastaveno DISPOSE_ON_CLOSE, je při zavření pouze schováno a nadále zabírá paměť. K jeho dealokaci dojde až při zavolání metody dispose(). V tomto článku...

Ukazatelová aritmetika

V tomto krátkém článku si ukážeme, že i v Javě (přesněji Sun JDK) můžeme používat ukazatelovou aritmetiku. Nehledejte v tom však něco praktického. Jde spíše o exkurzi do méně známých končin JDK. Celé kouzlo je schováno ve tříde sun.misc.Unsafe. Tato třída umožňuje např. přímý přístup do paměti, atomické operace s pamětí (Compare and...

Kryptování RC4 a charset

Možná se někdy může stát, že je zapotřebí něco zašifrovat a třeba by též nebylo špatné viděl na implementaci.Zde uvádím nejjednodušší variantu RC4, kterou jsem našel na netu napsanou v Javascriptu (zde je link: http://farhadi.ir/works/rc4) a přepsal jsem ji do Javy. Oproti implementaci v package java.crypto jako parametr předpokládá binární data...

České řazení

Tento článek vznikl jako reakce na diskuzi v javovské konferenci konference@java.cz v listopadu 2009. Předmětem diskuze zde bylo řazení podle ČSN 97 6030. V dalším textu se nebudeme této normy striktně držet. Cílem článku není popsat implementaci řazení podle normy, ale spíše ukázat možnosti, které máme v Javě k dispozici pro abecední řazení...

Lombok – knihovna pro urychlení vývoje

V dnešním článku bych vám rád představil zajímavou knihovnu, která přináší do nynější verze Javy takové techniky, kterých se nejspíše dočkáme v dalším vydání tohoto programovacího jazyka. Pojďme si tedy ukázat, co nám knihovna Lombok nabízí.

Serializace a její problémy

Serializace je v Javě velice mocný nástroj. Bohužel s ní přicházejí i problémy. Pojďme se na ni v následujícím článku podívat blíže.

Podbarvování tlačítek s SWT ve Windows

Eclipse logo
O SWT je obecně známo, že neumožňuje podbarvovat tlačítka ve Windows tak, jak to dovede například v Linuxu. Nemůže za to SWT, ale Windows - ty nedovolují tuto změnu. Jak tedy tento problém vyřešit? Více najdete v článku.

Až budete chtít někdy dávkově konvertovat kódování souborů …

Čas od času řeším problém jak hromadně zkonvertovat sadu souborů z kódování A do kódování B, popřípadě jak ze sady souboru odstranit UTF-8 BOM. Vždy jsem na hledání nějakého jednorázového vehementu strávil plno času, především proto, že to obvykle nefungovalo tak úplně jak bych potřeboval. Na odstranění BOMu, jsem navíc nenašel vůbec nic....

 
strana 6/16celkem 153 položek