Nedělní rozjímání nad softwarovým vývojem

Nemálo lidí přemýšlí o různých technikách zefektivnění softwarového vývoje. Zažil jsem metodologii, která byla klasický vodopád obohacený o milestony po šesti týdnech. Tedy na začátku se udělal sběr požadavků, jejich analýza, pak design, implementace a verifikace/testování na závěr. Každou z těchto činnosti dělal v podstatě jiný tým lidí. Sběr...

GUI Design: Použitelnost

Nejsilnější zbraní programátora je logické, přesné, racionální myšlení. A právě tato "zbraň" je při vytváření uživatelských rozhraní zcela neúčinná, pokud si vývojář neosvojí alespoň základní principy použitelnosti. Nenuťte svoje uživatele přemýšlet o ovládání vaší aplikace, nechte je raději dělat jejich práci...

Začíná relačním databázím zvonit hrana?

V poslední době se čím dál víc začínají prosazovat ne-relační databázové systémy. S příchodem webu 2.0 a nejrůznějších těžkomyslitelných „sociálních“ sítí se totiž ukazuje, že jakmile se startup povede, musí se databáze předělat. Nezačne to zkrátka stíhat.

GUI Design: Funkcionalita

Pro většinu vývojářů představuje tvorba uživatelského rozhraní velký problém. Seriál článků GUI Design si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky a objasnit mu nejdůležitější principy návrhu uživatelských rozhraní. Druhý díl seriálu se zabývá funkcionalitou, hlavně využitím "případů použití" (use cases) pro sestavení prototypu uživatelského...

Pohádka o dvou programátorech

Překlad z anglického mailing listu. Autor Neil W. Rickert. Original lze najít zde

Odlišujete v aplikaci vývojové, testovací a produkční prostředí?

Tento článek píšu se záměrem zjistit, zda jsme k těmto závěrům dospěli sami, nebo je to evoluční záležitost, ke které časem dospěje každý tvůrce produktů sloužících k dalšímu vývoji. Ve Forrestu k realizaci webů a webových aplikací používáme interní CMS systém, který je nadstavbou nad vybranými Javovskými knihovnami a frameworky. Namátkou...

Mistr Fu a konzultant

Když mistr Fu se svým oblíbeným žákem putoval mezi posvátnými místy, měl ve zvyku po večerech veřejně vyučovat unixové konvertity ve městech a vesnicích, v nichž nocovali.Jednou byl mezi přítomnými též konzultant metodiky."Dokud se budete zabývat optimalizací kódu, aniž byste se průběžně opírali o profiler, budete jako rybář, který rozhazuje své...

Mistr Fu a koncový uživatel

Jindy, když mistr Fu učil zástupy, přišel k němu pro radu koncový uživatel, jemuž se dostalo zpráv o Mistrově moudrosti.Třikrát se Mistru Fu uklonil. "Bažím proniknout do Velké cesty Unixu," pravil, "leč příkazový řádek mě mate."Někteří z přihlížejících čerstvých konvertitů se jali vysmívat koncovému uživateli. Zvali jej...

Co rozčiluje programátora ?

Autor odkazovaného článku prohrabal svědomí a shrnul to za nás všechny. Kdo se pod to podepíše? Zvláště pod pod 1 a 2. Enjoy'

Vášniví uživatelé

Nedávno jsem poslouchal záznam z přednášky, kterou měla Kathy Sierra na konferenci OOPSLA v roce 2007. Kathy Sierru pravděpodobně budete znát podle její práce - je spoluautorkou řady knih o Javě ze série Head First. Myslím, že mezi Javisty nechodí mnoho těch, kteří by o Head First nikdy neslyšeli a mnoho z nás se podle nich připravovalo na...

 
strana 6/8celkem 75 položek