Rozhovor s Erichem Gammou o principech návrhu programů (Design Principles from Design Patterns)

Ve třetíim rozhovoru Billa Vennerse s Erichem Gammou se debatéři zabývají dvěma principy návrhu programů: programováním oproti rozhraní a upřednostňováním kompozice před dědičností.

Erich Gamma o flexibilitě a opětném použití programů (Erich Gamma on Flexibility and Reuse)

V druhé části rozhovoru Billa Vennerse s Erichem Gammou se vše točí kolem možností a schopností vytvářet programy, které bude možno opětně použít i v pozměněných podmínkách.

Rozhovor s Goslingem o projektu Harmony (Sun's Gosling: Already Plenty of Java 'Harmony' Under the Sun)

Gosling vysvětluje svůj rezervovaný postoj k projektu Harmony, jehož cílem je vytvořit open-source ekvivalent J2SE. V druhé části se pak zabývá vývojovými prostředími a případným nástupcem Javy.

Jak používat návrhové vzory (How to Use Design Patterns)

Návrhové vzory jsou ve světě stále velice poulárním tématem a jedním z velkých lákadel pokročilých kurzů programování (na rozdíl od naší republiky, kde jim většina vývojářů stále ještě nepřišla na chuť). V odkazovaném článku rozmlouvá Bill Venners s Erichem Gammou, jedním z autorů knihy-bible Design Patterns, o tom, jak nahlížet na návrhové vzory...

Mistr Fu v rozpravě o povaze Unixu

Žák se obrátil na mistra Fu: "Říká se, že pravou moc nad Unixem drží společnost jménem SCO." Mistr Fu přikývl. Žák pokračoval: "Říká se však také, že pravou moc nad Unixem drží společnost jménem OpenGroup." Mistr Fu přikývl. Žák se zeptal: "Jak je to možné?" Mistr Fu odvětil: "SCO skutečně vládne nad zdrojovým kódem Unixu, ale zdrojáky...

Mistr Fu a unixový stoupenec

Unixový stoupenec se doslechl, že mistr Fu je obeznámen s Velkou Cestou a přišel se poučit. Mistr Fu mu řekl: "Když patriarcha Thompson vynalezl Unix, nerozuměl mu. Během času do něj pronikal, a už jej nevynalézal. Když patriarcha McIlroy vynalezl spojování příkazů rourou, věděl, že roura převrátí software, ale nevěděl, že roura převrátí...

Mistr Fu rozpráví o grafickém uživatelském rozhraní

Jednoho večera mistr Fu s novicem navštívili shromáždění programátorů, kteří si přišli vyměnit zkušenosti. Jeden z programátorů se otázal novice, ke které škole on a mistr Fu náležejí. Když se dozvěděl, že následují Velkou Cestu Unixu, zrůznil jeho tvář údiv. "Příkazový řádek v Unixu je syrový a zaostalý," pravil posměšně. "Moderní, dobře...

Mistr Fu rozpráví o dvou cestách

Mistr Fu vyučoval žáky: "Tradice dharmy demonstrovaná mantrou patriarchy McIlroye 'Dělej jedinou věc pořádně' zdůrazňuje, že software se účastní Cesty Unixu, vykazuje-li jednoduché a předvídatelné chování, jehož aspekty mysl uživatele snadno vstřebá a jiné programy snadno využijí. Ale další tradice dharmy demonstrovaná slavnou mantrou...

Mistr Fu a cracker

Když mistr Fu snídal se svými žáky, přicestoval cizinec ze země Bingo. "Pr3jst3 tř1da," oslovil mistra Fu. "Přihr3jt3 mi plz k0mpletn1 nal3jvárnu pr0 n00by." Žáci si vyměnili nechápavé pohledy, zmateni tou barbarskou řečí. Mistr Fu se jen usmál a odvětil: "Přeješ si poznat Cestu Unixu?" "Chci b3jt s1ť0v3j k1ng," pravil cizinec, "a h4ckn0wt...

Mistr Fu a deset tisíc řádků

Mistr Fu jednou řekl hostujícímu programátorovi: "Je více unixovosti v řádce shellového skriptu, než kolik jí obsáhne deset tisíc řádků jazyka C." Programátor, hrdý na svou brilanci v jazyce C, odvětil: "Jak je to možné? C je jazyk, v němž naši předkové naprogramovali samé jádro Unixu!" Mistr Fu odpověděl: "Vskutku. A přece je více...

 
strana 7/7celkem 70 položek