Pracujeme s Java Persistence API - tutoriál

Java Persistence API je špecifikácia, ktorá sa snaží štandardizovať objektovo-relačné mapovanie - teda mapovanie objektov na databázové tabuľky. Jej hlavným zdrojom inšpirácie je Hibernate a práve na tomto nástroji si ukážeme jeho použitie. Obsiahly tutoriál prináša popis základných tried, filozofie práce a značné množstvo príkladov...

Nadišla jar v krajine DAO alebo použitie Spring JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) je štandardný spôsob, akým možno pristupovať z jazyka Java k databázovým systémom. V článku si popíšeme, ako je možné zredukovať množstvo opakujúceho sa JDBC kódu použitím tried JdbcTemplate a RowMapper.

Simple JDBC template

SimpleJdbcTemplate nám umožňuje snadno a elegantně pracovat s JDBC. Podporuje pojmenování parametrů, generika atp. Pokud nepotřebujete ORM, stojí za to se na SimpleJdbcTemplate podívat.

Jaký používáte nástroj pro persistency?

Inspirován článkem Is Hibernate the best choice? jsem se rozhodl udělat si malý průzkum, jak je to s čtenáři mého blogu a jimi používanými frameworky pro persistency. Já osobně jsem si prošel přes používání JDBC, iBatisu až po Hibernate a musím říci, že bych se již zpět nevracel.

Java a Caché X: Caché objekty jako Enterprise JavaBeans

cache logo
Dnes se zaměříme na možnosti Caché při spolupráci s architekturou Enterprise JavaBeans.EJB zná dva druhy beanů - a to beany s vlastní správou persistence - BMP (Bean Managed Pesistency) a beany, jimž persistenci obstarává příslušný kontejner v němž jsou provozovány - CMP (Container Managed Persistency). Zatímco BMP beany jsou obecně výkonnější než...

Java a Caché IX: Práce s dotazy

cache logo
Náš model aplikace je již dost rozsáhlý na to, abychom nad jeho třídami mohli začít provádět dotazování. Dnes si tedy ukážeme, jaké nám Caché nabízí možnosti práce s dotazy na data, vracející sady záznamů. Jedním z častých dotazů v účetních aplikacích je přehled zůstatků na účtech syntetické evidence, nebo přehled pohybů na účtech - deník. Ukážeme...

Java a Caché VIII: Pokročilé typy vlastností Caché tříd, kolekce a jejich projekce do Javy

cache logo
Dnes si ukážeme práci s pokročilými typy vlastností Caché tříd a kolekcemi a jejich projekci do Javy.K tomu si upravíme v Caché Studiu třídu ucto.demo.Denik; přidáme následující dvě vlastnosti /// seznam oprávněných osob, které smí provádět účetní zápisy v dané úč. jednotce Property opravneniUzivatele As list Of %String(JAVATYPE =...

Hibernate a optimalizace

Častým argumentem proti používání Hibernate je, že ruční psaní dotazů umožní mít efektivnější a rychlejší program. Chtěl bych vám proto popsat naše zkušenosti s Hibernate a jeho optimalizací pro výkon. Následující článek vám přiblíží některé vlastnosti Hibernate ovlivňující výkon. Budeme předpokládat, že nás zajímá efektivita z pohledu SQL...

Java a Caché VII: První řádky kódu v prostředí Caché - pokračování

cache logo
Dnes si ukážeme druhý scénář aplikace z minulého dílu. Pro připomenutí: tvořili jsme Java projekci Caché persistentních tříd a nad výslednými proxy Java třídami jsme prováděli operace projekce z třídy s aplikační logikou, vytvořenou v Caché. Použijeme tedy stejné persistentní třídy jako minule, včetně jejich projekce do Javy. Ovšem aplikační...

Java a Caché VI: První řádky kódu v prostředí Caché

cache logo
Určitě jako správní programátoři dáváte přednost psaní kódu před nudným čtením manuálů. Po poněkud méně záživném minulém díle se dnes dostaneme k tvůrčí práci. Pokud jste se při jeho čtení ošívali, vězte že to bylo napsáno pro vaše dobro. Dnes nás totiž čeká napsání prvních řádek kódu v prostředí Caché (ne, nebojte se, není to nic složitého a...

 
strana 4/6celkem 59 položek