Pokročilé techniky automatického testování v praxi

Díky mému špatnému odhadu, kolik je možné probrat za hodinu a půl jsem se na minulé přednášce nestihnul dotknout žádného z pokročilejších témat souvisejících s automatickým testováním, se kterými se při douhodobém vývoji s použitím testů zcela jistě setkáte. Proto jsem se s Tomášem Kozlem z Univerzity Hradec Králové dohodl na druhé přednášce,...

Ako naplánovať cestu autom (Dijkstrov algoritmus)

Ako je možné v automape nájsť najkratšiu cestu medzi dvoma mestami? Ukážeme si Dijkstrov algoritmus na nájdenie najkratšej cesty medzi dvoma uzlami v ohodnotenom grafe, ktorý nám pomôže vyriešiť tento problém. Ukážeme si príklad tohto algoritmu a samozrejme implementáciu v Jave.

Ako natiahnuť internetový kábel s použitím kostier (Kruskalov algoritmus)

Ako natiahnuť optický kábel medzi krajskými mestami Slovenska tak, aby sme ho použili čo najmenej? Ukážeme si Kruskalov algoritmus, ktorý je vhodný na riešenie tejto úlohy. Inak povedané, popíšeme, ukážeme na príkladoch a implementujeme v Jave algoritmus na nájdenie minimálnej kostry v grafe.

Grafy reprezentované maticami incidencií v Jave

V článku ukážeme použitie matice incidencie na reprezentáciu grafovej štruktúry (teda uzlov prepojených hranami). Popíšeme, ako sa prejavujú v tejto reprezentácii základné operácie (pridanie uzla a hrany, odoberanie hrany atď) a ukážeme si použitie tejto reprezentácie na príklade algoritmu topologického triedenia. Túto štruktúru a jej operácie...

Algoritmus topologického triedenia v Jave

Topologické triedenie je algoritmus, ktorý umožňuje určiť správne poradie vykonávania úloh, ktoré na sebe závisia. Príkladom je správne poradie zapisovania predmetov na univerzite, alebo určenie poradie vykonávania úloh v Ante. Ukážeme si ideu tohto algoritmu, demonštrujeme klasickú dátovú štruktúru, ktorá je výhodná pri jeho použití...

Prehľadávanie do hĺbky v Jave

Prehľadávanie stromu do hĺbky je ďalší klasický algoritmus, ktorý sa nám v praxi môže hodiť. Ukážeme si ho na príklade traverzovania súborového systému, kde chceme na každom súbore či adresári vykonať nejakú operáciu.

Začíname s Antom

Apache Ant je všeobecne známy zostavovací nástroj pre Javu s filozofiou blízkou linuxovému nástroju make. Na rozdiel od tohto nástroja však Ant používa XML syntax a je platformovo nezávislý. Vo voľnom preklade oficiálneho tutoriálu k Antu ukazujeme základné prvky práce s Antom na jednoduchej konzolovej aplikácii.

Jak bylo na školení NetBeans Platform

Tímto příspěvkem bych chtěl poděkovat pánům ze Sun Microsystems za uspořádání tohoto školení. Přestože mým oborem jsou výhradně server side aplikace, rád jsem si rozšířil obzory v oblasti desktopu. Z tohoto důvodu se z mé strany pravděpodobně nedočkají významné kontribuce, a proto se snažím jim námahu vrátit alespoň touto reklamou na...

Struts - jednoduché výjimky

Jak na jednoduché výjimky ve struts.

Preklad tutorialov Java

Java tutorialy sú praktické príručky pre programátorov, ktorí chcú používať programovací jazyk Java na tvorbu aplikácií. Obsahuje stovky kompletných príkladov postupov, a tucty lekcií. Skupiny súvisiacich lekcií sú usporiadané do sekcií. Práve som dokončil preklad tutorialu "Učíme sa jazyk Java". Očakávam vaše pripomienky na adrese etki@zoznam.sk

 
strana 4/5celkem 42 položek