DWR - AJAX knihovna pro remotování Java objektů

Pomocí DWR můžete volat Javovský kód přímo z Javascriptu z prostředí internetového prohlížeče na klientském počítači. DWR se samo postará o vykonání asynchronního požadavku na server a převod objektů z javovského světa do javascriptového.Kromě toho má DWR sadu Utilit, které pomáhají v manipulaci s odesíláním a zpracováním příjímaných dat – plnění...

jQuery je sexy - javascriptová knihovna pro AJAX, DOM a animace

O jQuery jsem již stručně psal. Teď bych jej chtěl představit podrobněji. Moje cesta k AJAXu Měl bych napsat, že jsem až do nedávna AJAXovou módní vlnu odmítal. Důvody byly následující: nefunkčnost při vypnutém javascriptu složité ladění AJAXových skriptu pro funkčnost ve všech prohlížečích nepřívětivost pro vyhledavače...

 
strana 2/2celkem 12 položek