RSS zdroj Vám umožní být informováni o všech nových článcích a diskuzích na portálu JAVA.cz, aniž by jste ho museli aktivně sledovat. Ke sledování novinek potřebujete nějaký nástroj, který se nazýva RSS čtečka. Když do své RSS čtečky přidáte náš RSS zdroj, čtečka Vás upozorní na nový článek a zobrazí jeho název a abstrakt a když vás článek zaujme, můžete si ho jednoduše celý přečíst na našem portálu. Tímto RSS nástrojem může být samostatná aplikace (např. RSS Point), nebo rozšíření Vašeho prohlížeče (např. Wizz RSS News Reader pro Firefox), když nechcete nic instalovat, můžete použít nějaký webový RSS agregátor (např. Práve dnes). Více obecných informací o RSS se můžete dočíst na Wikipedii, nebo na Lupě.

Filtry na RSS zdroj

RSS zdroj může být na našem portálu filtrován, což se hodí, když návštěvníka zajímá pouze určité téma. Filtrování je možno přidáním parametru do URL zdroje. Přidáním parametru categoryId omezíme zobrazované články na články o tématu s daným ID, například /rss-2.0/articles.do?categoryId=1120 informuje jen o článcích o J2EE. Výběr tématu můžete také provést v tomto seznamu:
Pomocí parametru sectionId můžete zvolit rubriku, ze které se mají články zobrazovat.
Obdobně je možno filtrovat zobrazované diskuzní příspěvky. S parametrem articleId se zobrazí diskuze jen k danému článku. Podobně pomocí paramteru articleCreatedByUserId se můžete omezit jen na příspěvky ke článku daného autora:
Toto častou požívají autoři článků, kteří chtějí sledovat diskuzi o svých článcích.
Existují i další možnosti filtrovaní, které buď můžete uhodnout, nebo se svým filtrovacím požadavkem kontaktujte webmastera.