JBoss: entity beans a dědičnost

Martin Večeřa
Dnes se podíváme na různé způsoby ukládání objektů, které jsou si navzájem potomky a rodiči, tedy mají mezi sebou nějakou hierarchii. Ukážeme si, jaké tabulky se při daném nastavení vytvoří v databázi, jak vypadají SQL dotazy pro načtení jednoho a všech objektů a jaké s tím jsou spojené výhody a nevýhody.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy