Lednové setkání Czech Java User Group proběhne 26.1.2009 od 18h v posluchárně K9 v prostorech ČVUT na Karlově náměstí. Tématem tohoto setkání budou web services a proběhnou dvě prezentace Metro jako dopravní prostředek pro webovou komunikaci od Marka Potočiara (Sun) a JBossWS Introduction Presentation od Richarda Opalky (JBoss).

Metro jako dopravní prostředek pro webovou komunikaci

Webové služby dnes slouží ve světě informačních systémů jako integrační a komunikační standard a představují jeden ze základních pilířů SOA. Vývoj webových služeb se zpravidla odehrává s pomocí vhodných nástrojů a specializované platformy, která zároveň garantuje jejich interoperabilitu v heterogenním prostředí dnešních IT systémů.

Cílem této přednášky je představit Metro (http://metro.dev.java.net), jakožto platformu pro nasazení webových služeb na bázi JAX-WS, poodhalit způsoby a cíle použití WS-* technologií a ukázat na praktických příkladech vývoj interoperabilních webových služeb.

O autorovi

Marek Potočiar má jako vývojář aplikací a integračních řešení na platfomě Java EE dlohodobé zkušenosti s vývojem webových služeb. V současnosti pracuje v společnosti Sun Microsystems jako technický šéf vývoje na projektu Interoperabilních technologií webových služeb (WSIT, http://wsit.dev.java.net), který je jednou ze dvou hlavních součástí platformy Metro a zahrnuje implementaci nejdůležitějších WS-* technologií, zejména "Addressing", "Metadata exchange", "Security", "Secure conversation", "Reliable messaging", "Trust" nebo "Transactions".

JBossWS Introduction Presentation
  • What is JBoss, JBoss AS and JBoss WS
  • Web Services Standards Overview
  • What is JBoss WS Web Service Framework
  • JBoss WS Modules Explained
  • JAXWS Stacks Comparison
  • Cross Stack Tools
  • JBoss WS Project Status

About author

Richard Opalka was born in Snina, Slovakia and graduated with a degree in informatics at University of Pavel Jozef Safarik in Kosice. He fell in love with Java 9 years ago and has spent most of his professional career with Web Services development. He joined JBoss in 2007 to work full time on JBoss Web Services Project.