Na únor se nám povedlo domluvit velice zajímavé hosty - Jonase Bonéra a Tomáše Záluského.

Jonas Boner - Using AOP to Cluster the JVM

Clustering (and distributed computing in general) is a crosscutting infrastructure service that has historically been implemented with API-based solutions. As a result, it has suffered from the same code scattering and tangling problems as other crosscutting concerns.

In this session we will show how AOP can help to modularize clustering so effectively that user code can actually be oblivious to clustering. This is done by using AOP to maintain the key Java semantics of pass-by-reference, thread coordination and garbage collection across the cluster. We will also show how this approach to clustering can also be a key enabler to better scalability and performance.

The session aims at balancing theory and practice, and is driven by code samples written in AspectJ.

Tomáš Záluský - Java Generics

Shrnutí a připomenutí syntaxe, obecné filozofie a praktického používání generických typů. V teoretické části
bude kladen důraz na vysvětlení, jak generické typy zapadají do typového systému Javy. Nebude chybět ani
připomenutí nejčastějších chyb a nepochopení spolu s jejich vysvětlením a návrhem možných východisek. V
praktické části budou komentovány složitější konstrukce použité v JDK a prezentovány některé
programátorské postupy při návrhu generického kódu. Přednáška bude nejvíce vhodná pro středně pokročilé,
nicméně začátečníci v ní mohou nalézt potřebné uvedení do problematiky a zkušení programátoři zas pár tipů
pro zkvalitnění a porozumění kódu.