Na poslední květnovou středu (30.5.) je připraveno setkání CZJUG a jsou připraveny dvě velice zajímavé prezentace. První prezentace bude na téma JBuilder on Eclipse - strengthening the open source experience. Druhá prezentace bude Jalapeno - pekelně ostrá perzistence Java Objektu bez mapovaní. Setkání CZJUG probíhají od 18:00 na Elektrotechnické fakultě ČVUT, v místnosti K9. Adresa: Karlovo náměstí 13, Praha, vstup přes Strojní fakultu viz detailní informace o CZJUG.

JBuilder on Eclipse - strengthening the open source experience

The Eclipse JDT provides a rich base set of capabilities for Java development, however it is usual to extend these base features with additional plug-ins to meet the needs of developers. The latest generation of JBuilder takes this same approach, building on the Eclipse JDT and integrating popular open source tools to deliver a comprehensive development platform. This session will demonstrate how JBuilder's capabilities build on Eclipse over a wide range of common development tasks including building JEE applications, optimizing performance of applications, assessing quality of source code, effectively using UML modelling and team working in an interactive and productive way.

Speaker Bio

Jon is Lead Evangelist and Product Line Manager for CodeGear's Java products across the European region, and has over 15 years experience in the IT industry. He has worked with JBuilder since it's first release, and regularly presents at conferences, user group meetings, and other events. Jon also works closely with CodeGear's enterprise customer base.

Jalapeno - pekelně ostrá perzistence Java Objektu bez mapovaní

V této prezentaci pujde o představení technologie JAva LAnguage PErsistency with NO mapping, což je technologie zabudovaná do objektové databáze CACHÉ umožňující Java vyvojářům přímo z jejich oblíbeného IDE generovat persistentní třídy mající sve uložiště v databázi CACHÉ a to bez nutnosti napsání jediné řádky v cizim (rozuměj 'ne Java') jazyce. CACHÉ si umí přečíst (na základě volby uživatele z menu v jeho IDE) definice klasických POJO objektů a z nich vytvoří své vlastní třídy.

Tyto třídy se automaticky též vystaví v CACHÉ jako SQL tabulky takže programátor může používat jak objekty tak SQL dle své libovůle. Tím odpadá nutnost používat mapovací nástroje a tez odpadá nutnost dávat do souladu mapovaní mezi Javou a RDBMS v případě změn objektového modelu aplikace. To se dělá automaticky. Vývojáři mají možnost jemně ladit vysledný DB model pomocí anotaci, ale neni to nutné.

K názvu prezentace, Jalapeno je určitý druh chili papriček - a ty jsou pekelně ostré.

Součástí prezentace by kromě samotné technologie Jalapeno mělo být i stručné představení CACHÉ jako takové, aby si vyvojáři mohli udělat představu o databázi založené na nikoliv relačním pohledu na svět a též o jaké výhody naše DB platforma přináší jak vývojářům tak uživatelům.