Lednové setkání proběhne 28.1. od 18h v posluchárně K9 na Karlově náměstí v prostorách ČVUT. Připravena je prezentace Jakuba Podlešáka na téma JSR311 -- JAX-RS: Java API pro RESTful web services a prezentace na téma Glassfish v3 od vývojáře Glassfish Kohsuke Kawaguchi.

JSR311 -- JAX-RS: Java API pro RESTful web services

Cílem prezentace bude ukázat jak se dají psát RESTful web services v Javě pomocí JAX-RS. Učastníci prezentace by měli být okamžitě po jejím skončení schopni sami jednoduché REST aplikace v Javě psát. Na začátku nemůže chybět krátký úvod do RESTu; řeknu jak REST vznikl a co to vlastně je. Stručně také shrnu proč by se o REST lidé měli zajímat. Následovat bude povídání o specifikaci JSR-311 (JAX-RS) a její referenční implementaci -- projektu Jersey. Na konkrétních příkladech pak ukážu jednotlivé prvky specifikace a jejich použití v praxi. Jednoduché příklady budu psat přímo na místě od nuly tak, aby bylo zřejmé co jaký kód dělá. Podle časových možností předvedu i Jersey plugin do Netbeans IDE, který umožňuje jednoduchým způsobem generovat REST web services přímo z databáze, a dále nástroje na propojení výsledného kodu s Google Map API.

Bio:

Jakub Podlešák studoval informatiku na ČVUT FEL, kde na katedře počítačů absolvoval v roce 2001. V současnosti pracuje v pražském vývojovém centru společnosti SUN Microsystems v oddělení webových služeb a technologií, kde se podílí na projektu Jersey -- referenční implementaci JSR-311. Před tím pracoval ve stejné společnosti na projektu Metro, jehož hlavním cílem byla interoperabilita Java WS-* stacku s platformou .NET.

Glassfish v3

In this talk, learn how we are building GlassFish v3, a modular application server with capabilities ranging from scripting language containers (JavaScript, Ruby) to Java EE containers and beyond. The talk will discuss how we use Maven 2 to simplify module developments, how we use HK2, a small IoC container that emphasizes on lazy loading classes, and how that enables us the level of extensibility we need in GFv3.

Bio:

Kohsuke Kawaguchi is a senior staff engineer at Sun Microsystems. He has been working on the Glassfish application server, web services and XML, in particular RELAX NG, W3C XML Schema, JAXB, JAX-WS, and JAXP. He also hosts many projects on java.net, including Hudson. More information on him can be found at http://www.kohsuke.org